Yayın Fırsatları

  1. Anasayfa
  2. Yayın Fırsatları

Yayın Fırsatları

Kongrede sunulan tüm bildiri özetleri ISBN numarası alınmış 7. EMI Özet E-Kitapçığında yayımlanacaktır.

Buna ek olarak, katılımcılarımız kongrede sunulan bildirilerine ilişkin aşağıdaki yayın olanaklarından birini tercih edebileceklerdir:

·       Kongre 7. EMI Bildiri E-Kitapçığı’nda “Tam Metin Bildiri” veya

·       Kongre Düzenleme Kuruluna ait aşağıda sunulan Ulusal/Uluslararası dergilerde “Makale” olarak yayımlanma imkanı bulunmaktadır.

o   EMI Journal

o   EUJMR

o   ASSTUDIES

o   UTISGAD Journal

·       Ayrıca, Kongre sonrasında 7. EMI Koordinatörleri tarafından belirlenen çalışmalar Ulusal-Uluslararası Bilimsel araştırma kitaplarında “Kitap Bölümü” olarak yayımlanabilecektir. Kitap isimleri aşağıdaki gibidir:

o   Yönetim ve Organizasyon Güncel Gelişmeler

o   Örgütsel Davranış Güncel Gelişmeler

o   Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler

o   Türk Dünyasında Girişimcilik

Not: Makale olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili Dergi Editörleri, gönderilen çalışmaların dergi yayın politikaları gereği kabul/ret hakkına sahiptir. Ayrıca, Kitap Bölümü olarak gönderilecek çalışmalar için ilgili kitaplara ait Editörler, gönderilen çalışmaları kabul/ret hakkına sahiptir.

447,635
toplam ziyaretçimiz