Hakkımızda

  1. Anasayfa
  2. Hakkımızda

Hakkımızda

Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi

Girişimcilik ve sosyal bilimler alanında akademisyenlerin, girişimcilerin, kamu-özel-STK yöneticilerinin, sanatçıların ve lisansüstü öğrencilerinin bilgi paylaşımında bulunduğu, her kesimin katılım ve katkılarına açık olan akademik, sosyal ve kültürel niteliği geliştirmeyi amaçlayan bir platform olma özelliği taşımaktadır. Kongrenin temel amacı, girişimcilik, inovasyon ve bilimsel araştırma kültürünün gelişmesine katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede, beşerî, sosyal ve kültürel sermayenin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kongre kapsamında açılış programı, girişimcilik paneli, araştırma yöntemleri çalıştayı, karma sergi, müzik dinletisi, gala yemeği ve gezi düzenlenmektedir. Sunulan her bildirinin yazarlarına “Katılım Belgesi” ve Oturum Başkanları tarafından önerilen bazı bildirilere “En İyi Bildiri Ödülü” verilmektedir.

 

Kongrenin dili İngilizce & Türkçe’dir. Kongrede sunulan bildiriler ISBN numaralı özet ve tam metin “Bildiri Kitabı”nda yayımlanmaktadır. Kongrede sunulan bazı çalışmalar da ulusal-uluslararası kitapta kitap bölümü olarak; Bazı çalışmalar da kongre sitesinde belirtilen ulusal-uluslararası hakemli dergilerde makale olarak yayımlanabilmektedir.

 

Kongrenin ilki; 27-29 Nisan 2018 tarihlerinde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde Lefkoşa’da (KKTC) düzenlenmiştir. Türkiye ve KKTC başta olmak üzere 10 ülke ve 68 farklı kurum & üniversiteden 370 akademisyenin katılımı ile 22 oturumda 264 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik ve Etik Paneli” düzenlenmişKıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa TÜMER’ün moderatörlüğünde Çağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünal AY ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat MURAT tarafından sunumlar yapılmıştır. “Araştırma Yöntemleri Çalıştayı”nda Prof. Dr. Osman KARATEPE & Prof. Dr. Şevki ÖZGENER tarafından birer sunum yapılmıştır. Doç.Dr.Neslihan KIYAR & Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın küratörlüğünde 27 eser sergilenmiştir. Dr.Öğr.Üyesi Ali Kerim ÖNER tarafından “UD Resitali” dinletisi gerçekleştirilmiş ve kongre sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Girne Gezisi düzenlenmiştir.

 

Kongrenin ikincisi9-11 Kasım 2018 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde Kapadokya’da (Türkiye/Nevşehir) düzenlenmiştir. Türkiye başta olmak üzere 13 ülke ve 101 farklı kurum & üniversiteden 365 akademisyenin katılımı ile 33 oturumda 238 akademik bildiri sunulmuştur. Kongrede  Prof. Dr. Himmet KARADAL’ın moderatörlüğünde KKTC’den Prof. Dr. Cem TANOVA, Doç. Dr. Elira TURDUBAEVA, Dr. Dababrata CHOWDHUY ve  Dr. Dumitru GOLDBACH tarafından girişimcilik eğitimi üzerine sunumlar yapılmıştır. “Sosyal ve Küresel Girişimcilik Paneli” düzenlenmişKıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa TÜMER’ün moderatörlüğünde Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet BARCA tarafından “Social and Global Entrepreneurship” başlıklı bir sunum yapılmış, İstanbul Ticaret Odası eski Başkanı Doç. Dr. Murat YALÇINTAŞ tarafından “Competitive Advantage with Social Entrepreneurship” başlıklı bir sunum yapılmış, University of Suffolk öğretim üyesi Dr. Dababrata CHOWDHUY tarafından da “Development of Global Entrepreneurship and Globalization” başlıklı bir sunum yapılmıştır.  “Yenilikçi Araştırma Yöntemleri Çalıştayı yapılmıştır. Dr. Öğr. Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın küratörlüğünde 40 eser sergilenmiştir. Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerim ÖNER ve Dr. Ayçin ÖNER tarafından “Klasik Türk Müziği” dinletisi gerçekleştirilmiş ve kongre sonunda Kapadokya Gezisi düzenlenmiştir.

 

Kongrenin üçüncüsü; 28-30 Haziran 2019 tarihlerinde Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi ev sahipliğinde Lefkoşa’da (KKTC) düzenlenmiştir. Türkiye ve KKTC başta olmak üzere 9 farklı ülkeden 88 farklı kurum & üniversiteden 220 akademisyenin katılımı ile 30 oturumda 158 akademik bildiri sunulmuştur. Kongre kapsamında “Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Paneli” düzenlenmiştir. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa TÜMER’ün moderatörlüğünde düzenlenen panele KKTC’den Prof.  Dr. Cem TANOVA, Dr.Dababrata CHOWDHUY, Dr. Erdoğan EKİZ, Doç. Dr. Aril CANSEL, Romanya’dan Dr. Dumitru GOLDBACH konuşmacı olarak katılmıştır. Prof. Dr. Asım SALDAMLI moderatörlüğünde “Yenilikçi Araştırma Yöntemleri Çalıştayı”nda Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN, Prof. Dr. Okan Veli ŞAFAKLI, Dr. Dababrata CHUWDHURY ve Dr. Mohammed ABUBAKAR tarafından birer sunum yapılmıştır. Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL’ın Kişisel Resim Sergisi ile Öğr. Gör. Fatma KÜÇÜK’ün Kişisel Fotoğraf Sergisi’nde 35 eser sergilenmiştir. “Türk Halk Müziği” dinletisi gerçekleştirilmiş, kongre sonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Gazimağusa Gezisi düzenlenmiştir.

 

Kongrenin Dördüncüsü 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenleneen kongre; İstanbul Ticaret OdasıKıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, University of Suffolk, American University of Central Asia Yessenov University  ve Dilkur Akademi işbirliğiyle gerçekleşmiştir. Kongreye Türkiye ve KKTC başta olmak üzere Kanada, Katar, Birleşik Krallık, Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Romanya, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkelerden üniversiteden yaklaşık 200 akademisyenin katılımı ile 40 oturumda 230 akademik bildiri sunulmuştur. ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanmıştır. Kongre kapsamında “Girişimcilik Paneli” düzenlenmiştir. Araştırma Yöntemleri Çalıştayı” yapılmış, Dr.Öğr.Üyesi Menekşe ŞAHİN KARADAL ile Öğr.Gör. Fatma KÜÇÜK’ün moderatörlüğündeki Karma Sergide 70 eser sergilenmiştir. İstanbul Cemile Sultan Korusu’ndaki Gala yemeğindeki değerlendirmelerle kongre tamamlanmıştır.

 

Beşincisi Uluslararası Vizyon Üniversitesi'nde, 29-30 Haziran 2020 tarihlerinde Gostivar/K. Makedonya’da düzenlenmesi planlanan kongre, pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi, Dhaka University, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, University of Suffolk, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Yessenov University  ve Dilkur Akademi işbirliğiyle düzenlenen kongreye 27 farklı ülkeden katılım gerçekleşmiştir. 310 akademisyen yazarın hazırladığı ve katıldığı 139 bildiri sunulmuştur. ISBN numaralı özet ve tam metin Bildiri Kitabı yayınlanmıştır. Kongrede sunulan bazı çalışmalar, ulusal-uluslararası kitapta kitap bölümü olarak; Bazı çalışmalar da kongre sitesinde belirtilen ulusal-uluslararası hakemli dergilerde ve International Journal of Entrepreneurship & Management Inquaries (EMI) dergisi özel sayısında makale olarak yayımlanmaktadır.

 

Altıncı Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nde 26 ülkedeki 104 üniversiteden 184 akademisyenin hazırladığı bilimsel bildiriler çevrimiçi olarak Nora, Aksaray, Ihlara ve Helvadere isimli salonlarda sunulmuştur. Toplam 1145 bildirinin sunulduğu Uluslararası EMI Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi’nin ilki ve üçüncüsü Lefkoşa’da, ikincisi Kapadokya’da, dördüncüsü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi, beşincisi Kuzey Makedonya International Vision University, altıncısı ise 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde Bosna Hersek International Gorazde University ev sahipliğinde; Aksaray Bilim Merkezi, BAİBU, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası, University of Prizren (Kosova), Yessenov University (Kazakistan) ve CEOTEKMER işbirliğiyle düzenlenmiştir. Kongre Başkanı Prof. Dr. Himmet KARADAL, Doç. Dr. A. Mohammed ABUBAKAR ve Doç. Dr. Muhammet SAYGIN ile International Gorazde University kurucusu Doç. Dr. M. Naci EFE ve Edina BRUTUS açılış programında kongre hakkında bilgi vermişlerdir.

Kriz Döneminde Girişimcilik” konulu açılış panelinde Prof. Dr. Mustafa TÜMER’in moderatörlüğünde Yeni Zelanda, Romanya, Birleşik Krallık, Kırgızistan ve Özbekistan gibi ülkelerden katılan akademisyenler sunumlarını yapılmışlardır. Kongre kapsamında Aksaray özel oturumu yapılmış, Prof. Dr. Himmet KARADAL’ın moderatörlüğünde Doç. Dr. İnci ERDOĞAN TARAKÇI ve Doç. Dr. Yavuz AKÇİ tarafından Aksaray Bilim Merkezi’nde “Aksaray İli Marka Değeri Araştırması” başlıklı bir çalışmanın sunumu yapılmıştır. Aksaray Belediye Başkanı Dr.Evren DİNÇER ve Aksaray Milletvekili Cengiz AYDOĞDU araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştır. Yine kongre kapsamında Doç. Dr. Muhammet SAYGIN’ın moderatörlüğünde “Oda ve Borsaların Kentlerin Kalkınmasındaki Rolü” başlıklı bir panel düzenlenmiştir. Panelde Aksaray TSO Başkanı Cüneyt BAĞDADİ GÖKTAŞ, Gerede TSO Başkanı Ersin KAŞKA, Aksaray Borsa Başkanı Hamit ÖZKÖK, Karaman TSO Başkanı Mustafa Gökhan ALKAN ve Silifke TSO Başkanı Nurettin KAYNAR tarafından konuyla ilgili sunumlar yapılmıştır. Kongrenin kapanış oturumunda akademik değerlendirmeler yapılmış, “En İyi Bildiri” ödülüne layık görülenler ödüllendirilmiştir.

Prof. Dr. Himmet KARADAL, Kongre Başkanı

447,639
toplam ziyaretçimiz